Nandoen

PEERS4PARENTS

Als ouder sta je voor de uitdaging om je begaafde kind te ondersteunen in het leren kennen van zichzelf en te leren leven in afstemming op en met anderen. De mismatch tussen wie het kind is, wat het nodig heeft om zich te ontwikkelen en de mogelijkheden die de omgeving biedt, kan die taak bemoeilijken of simpelweg minder leuk maken. Dit geeft opvoedstress en kost energie. Door de belasting kan ook de communicatie binnen het gezin onder druk komen te staan.

Peers4Parents richt zich op de ondersteuning van ouders in de opvoeding. Omdat positief opvoeden meer energie, emotionele balans en opvoedplezier geeft.

Vanuit ervaringsdeskundigheid als ouder en jarenlange expertise in het begeleiden van kinderen, jongeren en volwassenen met kenmerken van begaafdheid, is een landelijk netwerk van Peers4Parents facilitators ontstaan. Dit netwerk van betrokken professionals reikt actief uit naar ouders om hen vanuit hun rol als ouder (weer) te laten ervaren hoe zij vanuit hun kracht en eigenheid bij kunnen dragen aan het welbevinden van hun kind(eren).

Als ouder ben je de expert van je eigen kind. Tenminste, als je (weer) durft te vertrouwen op je eigen gevoel en intuïtie. Bij Peers4Parents staat het sociale en emotionele welbevinden centraal. Dit komt voort uit het wetenschappelijk gefundeerde inzicht dat het emotionele welbevinden het meest bepalend is voor de levensloop en het levensgeluk van begaafde kinderen.

Tijdens de bijeenkomsten wordt er aandacht gegeven aan ouders hoe het is om ouder te zijn van een (hoog)begaafd/-sensitief te zijn. Er is veel ruimte voor het uitwisselen van ervaringen en vragen. Voordat de thema avonden starten is het belangrijk dat de geadviseerde achtergrondinformatie is doorgenomen zodat de tijd die we samen doorbrengen optimaal kan worden benut.

Uniek aan de oudergroepen is dat je als ouders ondersteuning krijgt in het vinden van je eigen, persoonlijke manier om je kinderen emotioneel te begeleiden. In acht themabijeenkomsten, verspreid over 4 maanden, worden diverse onderwerpen besproken. Aan bod komen onder meer: ‘Kenmerken van begaafde kinderen’, ‘Intensiteit, perfectionisme en stress’, ‘Motivatie, enthousiasme en (onder)presteren’, ‘Idealisme, (on)gelukkig zijn en depressie’ en ‘Discipline en zelfmanagement’. Peers4Parents oudergespreksgroepen bieden een veilige ruimte voor het delen van ideeën, ervaringen en strategieën en geven ondersteuning in een ontspannen sfeer, begeleid door SENG getrainde facilitators. Het programma werkt het best als beide ouders deelnemen. Wanneer je alleenstaande ouder bent, mag je ook een ander belangrijk persoon voor je kind(eren) uitnodigen om deel te nemen.

EXPERIENCE

Op 8 en 15 maart 2022 wordt een Peers4parents experience avond georganiseerd door Marieke ten Brinke en Wendy de Haas (beide facilitators van Peers4Parents). Door hier aan deel te nemen kan je als ouders op een laagdrempelig manier kennis maken met Peers4Parents aan de hand van een bijeenkomst van 1,5 uur. Op deze manier willen wij ouders de mogelijkheid bieden om echt te ervaren wat Peers4Parents voor hen kan betekenen.

Je kunt mij mailen, bellen of aanmelden via het contactformulier om je aan te melden voor de experience (kosten: €12,50).

De kosten voor het volledige programma is €595,- per gezin. In sommige gevallen kunnen deze kosten betaald worden uit het PGB. Meer informatie over Peers4Parents. SENG en Stichting WEBB: 

www.peers4parents.nl
www.sengifted.org
www.stichtingwebb.nl