Wanneer je als kind zo vastloopt binnen het onderwijs en dat niet meer naar school gaan de enige uitweg lijkt te zijn, is dat heel rot. Vaak begint het met een aantal keren schoolziek zijn en steeds meer tegenzin krijgen. Waardoor de weerstand komt is voor de kinderen en ouders niet zomaar aan te geven. Het is ook lastig om dit zelf bovenwater te krijgen en als kind blijf je liever ook even onder water. Het gevolg is vaak onbegrip uit de omgeving, schuldgevoelens, twijfels aan jezelf. Wanneer dit te lang doorgaat kan het zelfs zover komen dat een getalenteerd kind thuis komt te zitten.

Tja, en dan. Als ouder krijg je te maken met veel professionals en instanties die dan in actie komen. Denk hierbij aan de leerplichtambtenaar, het samenwerkingsverband, intern begeleiders, een schoolarts, een sociaal wijkteam en wat al niet meer. Om eerlijk te zijn, mij is het overkomen als ouder en ik zag door de bomen het bos niet meer. Het feit dat je kind thuis zit brengt spanning en emoties met zich mee en dan MOET je ook nog ineens iets met allerlei instanties die voor je gevoel of idee niet allemaal willen wat jij wilt.

HOE DAN WEL?

Door mijn jarenlange coachervaring, ervaringsdeskundigheid in het gezin en ervaring bij het begeleiden van thuiszittende kinderen wil ik ouders, kinderen en scholen begeleiden wanneer uitval dreigt of een kind reeds thuis zit. Er is altijd een passende weg ook al is die niet altijd makkelijk.

OPLEIDINGEN
NLP practitioner en master diploma
Peers4parents facilitator
Novilo opleiding tot zelfstandig talentbegeleider